Uždaromoji armatūra

Rutuliniai ventiliai

Balniniai ventiliai

Tarpflanšinės užsklandos

Pleištinės sklendės

Nerūdijančio plieno ventiliai

Peilinės sklendės

Vožtuvai su el. pavaromis

Vožtuvai su pneumo pavaromis